cursus: De helende werking van muziek

Academie voor Geesteswetenschappen – Zaterdag 25 november en 2, 9 en 16 december 2023 – Van 10.30 tot 13.00 uur

In deze cursus leer je de helende werking van muziek en klank ervaren en toepassen. Hierbij komen zowel actieve als passieve (receptieve) werkvormen aan de orde. Het is een praktische cursus. Wij zullen veel zingen, onze stem is immers het helende instrument bij uitstek. Er is aandacht voor het gebruik van speciale muziekinstrumenten, instrumenten die iedereen zò kan leren bespelen. Ook zullen wij stilstaan bij de principes die aan het helende effect van muziek en klank ten grondslag liggen.

De spirituele dimensie, muziekbeleving als herinnering aan onze gegeven heelheid, is een terugkerend thema: daar waar je in contact bent met wie je ten diepste bent kan het proces van heling ‘van binnenuit’ beginnen. De benadering is concentrisch: elke bijeenkomst heeft een of twee kernthema’s en verder wordt een deel van de eerder behandelde werkvormen verder verdiept.

De spirituele dimensie, muziekbeleving als herinnering aan onze gegeven heelheid, is een terugkerend thema: daar waar je in contact bent met wie je ten diepste bent kan het proces van genezing ‘van binnenuit’ beginnen.

Jan over de helende werking van muziek:
Het ervaren van de helende werking van muziek is bij mij eigenlijk al begonnen toen ik als kind luisterde naar het Gregoriaans, zoals gedurende de zestiger jaren nog in de RK kerk werd gezongen. Pas toen deze bijzondere muziek verdween en werd vervangen door nieuwe Nederlandstalige liederen werd ik mij bewust van de waarde die het Gregoriaans voor mij had. Het was tegelijkertijd ‘aardend’ èn vormde een verbinding met het grotere, het universele, het eeuwige. De invloed van deze muziek klinkt door in ‘mijn’ composities, zowel in de songs als muziek voor koor.

Begin tachtiger jaren nam een vriend een heel oude klankschaal uit Tibet voor mij mee. De klank hiervan was voor mij een openbaring. Het spectrum van boventonen, corresponderend met de 7 metalen waaruit dit instrument bestaat, was zo duidelijk te horen. De herinnering aan het effect dat het Gregoriaans op mij had kwam weer ‘naar boven’. Ik ben mij toen steeds meer gaan verdiepen in het effect dat muziek en klank op ons heeft. Deze studie gaat tot op de dag van vandaag door.

Halverwege de tachtiger jaren heb ik aan het ‘cantoraat van de RUU’ een serie cursussen gegeven ‘De esoterische aspecten van muziek’. Vanaf die tijd geef ik op vele plaatsen cursussen en workshops over o.a. de ‘helende werking van muziek’.   zie academy voor geesteswetenschappen.


Lumare kleinkoor
Ons bijzondere koor heeft nog plaats voor enkele ervaren en enthousiaste zangers v/m.
Wij zingen meerstemmige spirituele muziek van verschillende componisten. Wij streven ernaar werkelijk samen te zingen; luisterend te zingen en zo eenheid stem te geven…

Wij repeteren om de week op zondagmiddag van 15.00 – 17.00 in Driebergen.
Koorleider Jan Duindam werkt vanuit de Werbeck-methode, een door Valborg WerbeckSvärdström in samenwerking met Rudolf Steiner ontwikkelde benadering van zingen.