Zingen & Chanting

ZINGEN
Er zijn zo ontzettend veel vormen van vocale expressie, van de klassieke westerse zang, via diverse vormen van rock-zang tot bij voorbeeld Mongools boventoon zingen. Er zijn nog veel meer benaderingen van zingen en de menselijke stem in het algemeen.

Je eigen stem vinden, zingen op een manier die jou past en samen zingen heeft voor mij veel met relatie te maken. Alfred Wolfsohn, leraar en inspirator van o.a. Roy Hart zegt ergens “Singing means to learn to love”. Voor elke vorm van zingen en andere vormen van musiceren geldt wat mij betreft dat leren luisteren de sleutel is tot werkelijk musiceren. Open leren luisteren is kennelijk niet iets vanzelfsprekends. 

Chanting beschouw ik als een vorm van zingen waar het accent ligt op klank, en de beweging van sonische energie in de klank. Een vorm van vocale expressies die zich goed leent tot klank-improvisatie. Mijn band met ‘chanting’ stamt uit mijn vroege jeugd uit de tijd dat ik veel Gregoriaans hoorde en zong. Bij deze vorm van zingen maak ik, in tegenstelliong tot het zingen van songs,  gebruik van heel andere vocale modi. Hierbij speelt boventoon zingen ook een rol.