Stem

De menselijke stem is een wonderlijk instrument, met een enorm potentieel aan mogelijkheden voor communicatie, expressie, genezing en ontwikkeling. Het is ons primaire orgaan van communicatie, van relatie. Tegelijkertijd lijkt het erop dat dit instrument, zowel met spreken als met zingen, maar voor een heel klein stukje gebruikt wordt, en vaak geen recht doet aan datgene wat wij tot uitdrukking willen brengen. Onze stem is een schakel in een complex geheel en laat zich niet zomaar veranderen omdat wij dat willen. ‘Stem en Bewustzijn’ is een integrale en liefdevolle benadering die de stem zoals deze nu klinkt als uitgangspunt neemt.