Kinderen

Ik geef nu zo’n 25 jaar gitaarles aan kinderen. Kinderen hebben altijd met 1 of 2 leerlingen van vergelijkbare leeftijd en niveau les. Dit is veel leuker, en effectiever. Zij kunnen dan zowel passief als actief leren, zij leren beter luisteren en samenspelen.
         Na vele jaren privéles gegeven te hebben is langzamerhand duidelijk geworden dat lessen met kleine groepjes van maximaal 3, zeker voor de meeste kinderen, in vrijwel elk opzicht veel gunstiger zijn. Ik licht dit graag mondeling nader toe.