Benadering

Ik kijk en luister naar hoe de natuurlijke muzikaliteit in een leerling wordt aangesproken en neem dat als uitgangspunt. Tegelijkertijd hecht ik grote waarde aan een mooie techniek, die leerlingen in staat stelt elke stijl en techniek voor gitaar te leren. Ook vind ik het belangrijk gevorderde leerlingen begrip bij te brengen van ‘toegepaste theorie’. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf songs te leren en hier akkoorden bij zoeken (zonder afhankelijk te zijn van internet of boeken). Hoewel ik grote waarde hecht aan een auditieve benadering krijgen leerlingen al het lesmateriaal mee in standaardnotatie (notenschrift) en tabulatuur (TAB). 

Muzikale Intuïtie
Ik hou van een auditieve en intuïtieve manier van musiceren. Wat mij betreft begint muziekonderricht dan ook met luisteren en spelen en zeker niet met ‘noten lezen’. Als er te vroeg met ‘noten lezen’ wordt begonnen reduceer je een ‘klinkend’ medium tot een visueel verschijnsel op papier. Dit kan een zeer beperkend effect hebben: leerlingen afhankelijk maken van een stukje papier, het spelen met gevoel bemoeilijken, een natuurlijke muzikale intuïtie in de weg staan en het vermogen tot improvisatie beperken. Verder vind ik het belangrijk aan te sluiten op leerstijl en temperament van een leerling. Uiteraard besteed ik de nodige aandacht aan notatie als leerlingen muziek willen gaan studeren, zich op klassieke muziek willen toeleggen of om een andere reden willen leren noten lezen.

Innerlijke en fysieke houding
Er wordt tijdens de lessen ook de nodige aandacht besteed aan de innerlijke en fysieke houding tijdens het spelen. Dit is niet alleen gezond, maar heeft ook een sterke invloed op de kwaliteit van het musiceren. De innerlijke houding heeft vooral te maken met zaken zoals luisterend en aandachtig spelen en een waarderende houding te ontwikkelen t.o.v. datgene wat je speelt. De fysieke houding betreft natuurlijk ontspannen zitten, dus geen onnodige spanning in het lichaam (schouders, armen, handen, gezicht etc.) en met goed geaard zitten (of staan).